Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện phục vụ bơm tưới nước vụ Đông Xuân năm 2018-2019

EVN HANOI chỉ đạo ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến trên địa bàn. Ảnh: HT
EVN HANOI chỉ đạo ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến trên địa bàn. Ảnh: HT
EVN HANOI chỉ đạo ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến trên địa bàn. Ảnh: HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top