Ưu đãi tuyển dụng và tiền lương: TPHCM gánh áp lực gia tăng dân số lên 15-20 triệu người

Kẹt xe trên cầu Bình Triệu - cửa ngõ phía đông vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân - Huyền Trân
Kẹt xe trên cầu Bình Triệu - cửa ngõ phía đông vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân - Huyền Trân
Kẹt xe trên cầu Bình Triệu - cửa ngõ phía đông vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân - Huyền Trân