"Ưu ái" xe cũ nát, 3 cán bộ cùng dây chuyền kiểm định bị đình chỉ chức danh

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 81-02D bị đình chỉ dây chuyền kiểm định số 2. Ảnh PV
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 81-02D bị đình chỉ dây chuyền kiểm định số 2. Ảnh PV
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 81-02D bị đình chỉ dây chuyền kiểm định số 2. Ảnh PV
Lên top