USAID hỗ trợ BHXH Việt Nam thực hiện chính sách BHYT

Lãnh đạo BHXH và USAID thực hiện ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo BHXH và USAID thực hiện ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Hà Anh
Lãnh đạo BHXH và USAID thực hiện ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Hà Anh
Lên top