Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động sai trái

Chùa Ba Vàng. Ảnh: C.H
Chùa Ba Vàng. Ảnh: C.H
Chùa Ba Vàng. Ảnh: C.H
Lên top