Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Xóm Phao ven sông Hồng là nơi ngụ cư của nhiều người. Ảnh: QT.
Xóm Phao ven sông Hồng là nơi ngụ cư của nhiều người. Ảnh: QT.
Xóm Phao ven sông Hồng là nơi ngụ cư của nhiều người. Ảnh: QT.
Lên top