Ứng phó với lũ quét, ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn cho dân đi bầu cử

Lũ quét thường gây thiệt hại rất nặng nề, cần chủ động ứng phó. Ảnh: Ng.D.Đ
Lũ quét thường gây thiệt hại rất nặng nề, cần chủ động ứng phó. Ảnh: Ng.D.Đ
Lũ quét thường gây thiệt hại rất nặng nề, cần chủ động ứng phó. Ảnh: Ng.D.Đ
Lên top