Ứng phó với hoàn lưu bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vị trí và hướng đi của bão số 14. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 14. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 14. Nguồn: NCHMF
Lên top