Ứng phó với dịch COVID-19: Hàng không xây dựng chính sách hoàn đổi vé

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không. Ảnh: ĐT
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không. Ảnh: ĐT
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không. Ảnh: ĐT
Lên top