Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề sống còn

Việt Nam đang thúc đẩy các dự án điện năng lượng mặt trời để giảm khí thải nhiệt điện, đối phó với biến đổi khí hậu. Nguồn: Bộ TNMT
Việt Nam đang thúc đẩy các dự án điện năng lượng mặt trời để giảm khí thải nhiệt điện, đối phó với biến đổi khí hậu. Nguồn: Bộ TNMT
Việt Nam đang thúc đẩy các dự án điện năng lượng mặt trời để giảm khí thải nhiệt điện, đối phó với biến đổi khí hậu. Nguồn: Bộ TNMT
Lên top