Ứng phó với bão số 9 Molave với tinh thần cao nhất

Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về công tác ứng phó với bão số 9 Molave. Ảnh: Ngọc Hà
Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về công tác ứng phó với bão số 9 Molave. Ảnh: Ngọc Hà
Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về công tác ứng phó với bão số 9 Molave. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top