Ứng phó với bão số 6: Lãnh đạo chịu trách nhiệm nếu người dân gặp nguy hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chống bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chống bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chống bão.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top