Ứng phó với bão số 14, Cà Mau trực 24/24

Một số phương tiện đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trú bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Một số phương tiện đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trú bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Một số phương tiện đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trú bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top