Ứng phó với bão Goni, “điểm danh” 58 hồ chứa thủy điện đang xả lũ

Vị trí và hướng đi của bão Goni. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Goni. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Goni. Nguồn: NCHMF
Lên top