Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông và mưa lớn diện rộng

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: TL
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: TL
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: TL
Lên top