Ứng phó trước bão số 14: Người dân Nha Trang ùn ùn đến siêu thị mua thức ăn