Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ứng phó siêu bão số 10: Hoàn thành sơ tán dân trước 9h ngày 15.9

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP