Ứng phó ổ dịch H5N6: Yêu cầu khẩn trương bao vây, không để lây lan sang người

2.900 con gà nhiễm cúm A H5N6 ở Phú Yên đã bị thiêu hủy. Ảnh: Đ.T
2.900 con gà nhiễm cúm A H5N6 ở Phú Yên đã bị thiêu hủy. Ảnh: Đ.T
2.900 con gà nhiễm cúm A H5N6 ở Phú Yên đã bị thiêu hủy. Ảnh: Đ.T
Lên top