Ứng phó khẩn với mưa lớn dữ dội tại miền Trung do áp thấp nhiệt đới

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Lên top