Ứng phó bão số 9: Tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học, hoãn họp

Ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PĐ.
Ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PĐ.
Ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PĐ.
Lên top