Ứng phó bão số 7, Nghệ An cấm biển từ 0 giờ ngày 10.10

Đến chiều 9.10, đã có 3.275 tàu thuyền của Nghệ An về nơi tránh trú. Ảnh: Lam Giang
Đến chiều 9.10, đã có 3.275 tàu thuyền của Nghệ An về nơi tránh trú. Ảnh: Lam Giang
Đến chiều 9.10, đã có 3.275 tàu thuyền của Nghệ An về nơi tránh trú. Ảnh: Lam Giang
Lên top