Ứng phó bão số 14, Bạc Liêu cấm tàu ra khơi từ 15 giờ chiều nay

Một số tàu đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu trú tránh bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Một số tàu đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu trú tránh bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Một số tàu đánh bắt thủy sản đã vào cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu trú tránh bão số 14 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top