Ứng phó bão Phanfone giật tới cấp 14, khẩn cấp di chuyển 37 tàu thuyền

Đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Lên top