Ứng phó ấp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới. ảnh: H.V
Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới. ảnh: H.V
Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới. ảnh: H.V
Lên top