Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo

Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo vượt biển để ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo vượt biển để ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo vượt biển để ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Ảnh Mai Dung
Lên top