Ủng hộ 5 tỉ đồng thực hiện Chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam trao biểu trưng 1,5 tỉ đồng cho đại diện Hội Nhà báo TPHCM để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh Nam Dương
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam trao biểu trưng 1,5 tỉ đồng cho đại diện Hội Nhà báo TPHCM để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh Nam Dương
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam trao biểu trưng 1,5 tỉ đồng cho đại diện Hội Nhà báo TPHCM để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh Nam Dương
Lên top