Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 phải dùng thống nhất một QR Code cá nhân

Mã QR cá nhân trong ứng dụng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Mã QR cá nhân trong ứng dụng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Mã QR cá nhân trong ứng dụng sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top