“Ứng dụng AirVisual không chắc là đáng tin cậy”

Ông Cao Tung Sơn – Giám đốc Trung tâm Quan trắc - SởTài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh.  Ảnh: M.Q
Ông Cao Tung Sơn – Giám đốc Trung tâm Quan trắc - SởTài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q
Ông Cao Tung Sơn – Giám đốc Trung tâm Quan trắc - SởTài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top