UNDP phối hợp hỗ trợ tập huấn phòng chống thiên tai cho Việt Nam

Cán bộ tham gia tập huấn trực tuyến về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 28 tỉnh ven biển. Ảnh: Hương Giang
Cán bộ tham gia tập huấn trực tuyến về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 28 tỉnh ven biển. Ảnh: Hương Giang
Cán bộ tham gia tập huấn trực tuyến về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 28 tỉnh ven biển. Ảnh: Hương Giang
Lên top