UNDP hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung

Những ngôi nhà bị lũ lụt nhấn chìm tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Những ngôi nhà bị lũ lụt nhấn chìm tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Những ngôi nhà bị lũ lụt nhấn chìm tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top