UNDP đánh giá cao chất lượng tương tác của người người dân và đại biểu HĐND

Ngày 23.5, cử tri cả nước đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 23.5, cử tri cả nước đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 23.5, cử tri cả nước đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Lên top