Ùn tắc QL1A về miền Tây

Ùn tắc trên QL1A sáng 10.2.
Ùn tắc trên QL1A sáng 10.2.