Ùn tắc nghiêm trọng, Hải Phòng cấp tốc lập thêm chốt kiểm soát phụ

Địa điểm được chọn làm chốt phụ trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, bắt đầu hoạt động vào ngày 4.8. Ảnh: MC
Địa điểm được chọn làm chốt phụ trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, bắt đầu hoạt động vào ngày 4.8. Ảnh: MC
Địa điểm được chọn làm chốt phụ trên Quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, bắt đầu hoạt động vào ngày 4.8. Ảnh: MC
Lên top