UBND TP.Tân An bị mạo danh ban hành văn bản quan trọng

Văn bản được cho là giả mạo danh nghĩa UBND TP.Tân An.
Văn bản được cho là giả mạo danh nghĩa UBND TP.Tân An.
Văn bản được cho là giả mạo danh nghĩa UBND TP.Tân An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top