UBND TPHCM phân công nhiệm vụ phụ trách công tác phòng chống dịch

Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sẽ phụ trách việc phát ngôn.  Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sẽ phụ trách việc phát ngôn. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sẽ phụ trách việc phát ngôn. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top