UBND TPHCM nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân Thủ Thiêm

UBND TPHCM thừa nhận nhiều sai phạm liên quan đến khi đô thị mới Thủ Thiêm.  Ảnh: M.Q
UBND TPHCM thừa nhận nhiều sai phạm liên quan đến khi đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: M.Q
UBND TPHCM thừa nhận nhiều sai phạm liên quan đến khi đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: M.Q
Lên top