UBND TPHCM lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (thứ hai từ trái quan) trong một lần kiểm tra quán nhậu về công tác phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (thứ hai từ trái quan) trong một lần kiểm tra quán nhậu về công tác phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (thứ hai từ trái quan) trong một lần kiểm tra quán nhậu về công tác phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Lên top