Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

UBND TPHCM chỉ đạo hướng dẫn doanh nghiệp xin xoá chung cư cũ, không bồi thường