UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu LHXLCT Sóc Sơn. Ảnh: PV.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu LHXLCT Sóc Sơn. Ảnh: PV.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu LHXLCT Sóc Sơn. Ảnh: PV.
Lên top