UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Người lao động tại tỉnh Thái Nguyên luôn đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Người lao động tại tỉnh Thái Nguyên luôn đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Người lao động tại tỉnh Thái Nguyên luôn đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Lên top