UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tiếp nhận tối đa lao động

Hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc. Ảnh: T.H
Hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc. Ảnh: T.H
Hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top