Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tiếp nhận tối đa lao động

Hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc. Ảnh: T.H
Hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc. Ảnh: T.H