UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm rõ nội dung Báo Lao Động nêu

Nhà máy nước Phạm Ngũ Lão được xây dựng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, nay chỉ còn là khối bê tông, sắt vụn hoen gỉ. Ảnh: TN
Nhà máy nước Phạm Ngũ Lão được xây dựng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, nay chỉ còn là khối bê tông, sắt vụn hoen gỉ. Ảnh: TN
Nhà máy nước Phạm Ngũ Lão được xây dựng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, nay chỉ còn là khối bê tông, sắt vụn hoen gỉ. Ảnh: TN
Lên top