UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường

Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top