UBND quận 7 hoạt động bình thường trở lại sau khi có cán bộ mắc COVID-19

Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên mắc COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên mắc COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên mắc COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Lên top