UBND phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ do COVID-19 công khai xin lỗi

Người lao động đến xác nhận để nhận hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Người lao động đến xác nhận để nhận hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Người lao động đến xác nhận để nhận hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top