Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: Tước quyền sử dụng đất của dân!