Tỷ lệ lao động trẻ em của Việt Nam thấp hơn so với trung bình trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu. Ảnh Anh Thư.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu. Ảnh Anh Thư.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu. Ảnh Anh Thư.
Lên top