DỊP LỄ 30.4 - 1.5:

Tuyệt đối không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Kiểm tra, xử lý vi phạm cả ban ngày nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ. Ảnh: P.V
Kiểm tra, xử lý vi phạm cả ban ngày nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ. Ảnh: P.V
Kiểm tra, xử lý vi phạm cả ban ngày nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ. Ảnh: P.V
Lên top