Tuyệt chiêu chống mất nước những ngày nắng nóng

Làm việc liên tục dưới nắng nóng cơ thế rất dễ bị mất nước và khoáng chất. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Làm việc liên tục dưới nắng nóng cơ thế rất dễ bị mất nước và khoáng chất. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Làm việc liên tục dưới nắng nóng cơ thế rất dễ bị mất nước và khoáng chất. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top