Tuyên truyền đúng và trúng

Trường THPT Lương Ngọc Quyến (tỉnh Thái Nguyên) có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT rất cao. Nguồn: BHXHTN
Trường THPT Lương Ngọc Quyến (tỉnh Thái Nguyên) có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT rất cao. Nguồn: BHXHTN
Trường THPT Lương Ngọc Quyến (tỉnh Thái Nguyên) có tỉ lệ học sinh tham gia BHYT rất cao. Nguồn: BHXHTN
Lên top